ฝั่งระบบหลังบ้าน

1.สร้างคอร์สตามปกติ โดยเลือกประเภทคอร์สเรียน: เรียนแบบตัวต่อตัว

2.อัพโหลดเอกสารประกอบการเรียน

การสอน โดยเลือกหัวข้อ >โครงสร้างคอร์สเรียน >กรอกชื่อหัวข้อตามต้องการ >เลือก เพิ่มบทเรียน

3.กรอกชื่อบทเรียน >เลือก สื่อการสอน: ไฟล์ >เลือก อัพโหลดสื่อการสอน (เลือกรูปภาพที่ต้องการใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอน แนะนำให้อัพโหลดเป็นรูปภาพ /รูปสไลด์) >เลือก บันทึก

4.เมื่อสร้างคอร์สเรียบร้อย สามารถกำหนดระยะเวลาการเรียนการสอนได้ที่เมนู ตั้งค่า >เลือก เรียนแบบตัวต่อตัว >เลือก จองเวลาเรียน

5.ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดระยะเวลาเริ่ม และสิ้นสุดที่ต้องการให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้  หลังจากกำหนดเวลาแล้ว >เลือก บันทึก

ฝั่งผู้สอน

6.ผู้สอนจำเป็นต้อง เลือกเวลาที่ตัวเองต้องการจะสอน โดยทำการ login เป็น Instructor ที่เว็บไซต์หน้าบ้าน

7.หลังจากที่ผู้สอน login แล้ว >เลือกเมนู จัดการเวลาสอน >เลือก Create Schedule

8.เลือกเวลาที่ต้องการสอน >เลือก Confirm

ฝั่งระบบหลังบ้าน

9.หลังจากที่ผู้สอนเลือกเวลาที่ต้องการจะสอนเรียบร้อย นักเรียนสามารถจองเวลาเรียนนั้นได้เองจากเว็บไซต์ฝั่งหน้าบ้าน หรือผู้ดูแลระบบเป็นผู้จองเวลาเรียนให้นักเรียน โดยไปที่เมนู บัญชีผู้ใช้ >เลือก จองเวลาเรียน >เลือก สร้าง

10.เลือกชื่อนักเรียนที่ต้องจองเวลาเรียนให้ >เลือก คอร์สเรียนที่ต้องการจองเวลา >เลือกผู้สอนที่ก่อนหน้าได้ทำการเลือกเวลาที่ต้องการจะสอนไปแล้ว >เลือกเวลา >เลือก บันทึก

ฝั่งผู้เรียน หากผู้เรียนต้องการจองเวลาเรียนเอง และเข้าเรียน สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

1.หลังจากสมัครสมาชิกเรียบร้อย ให้ผู้เรียนเข้าสู่ระบบโดยเลือกเข้าสู่ระบบแบบ Student >กรอก username และ password >เลือก Login

2.หากผู้เรียนยังไม่ได้ซื้อคอร์สเรียน  สามารถซื้อคอร์สเรียนที่ต้องการ ดูวิธีการซื้อคอร์สเรียน คลิกที่นี่

3.เมื่อผู้เรียนซื้อคอร์สเรียนเรียบร้อยแล้ว สามารถจองเวลาเรียนได้โดยเลือกเมนู หน้าแรก >เลือก จองเวลาเรียนคอร์สนี้

4. เลือกรูปแบบการจอง มี 2 รูปแบบ คือ 1.จองแบบไม่เจาะจงผู้สอน (เรียนกับผู้สอนท่านไหนก็ได้ที่ลงเวลาสอนไว้)

   2.จองแบบเจาะจงผู้สอน (เป็นการเลือกผู้สอนแบบระบุท่านที่เราต้องการจะเรียนด้วย)

ผู้เรียนสามารถเลือกได้ทั้ง 2 รูปแบบ ในกรณีนี้เลือก จองแบบไม่เจาะจงผู้สอน >เลือก วันที่ต้องการเรียน >เลือก เวลาที่ต้องการเรียน > ตรวจสอบข้อมูล คอร์สเรียน, วันที่เรียน, เวลาที่เรียน >หากตรวจสอบเรียบร้อย เลือก ยืนยันการจอง

5.หลังจากกดยืนยันการจอง เรียบร้อย ระบบจะเข้าสู่หน้าแรก อัตโนมัติ หากผู้เรียนต้องการยกเลิกการจอง สามารถ กดที่ปุ่ม ‘ยกเลิก’ ได้ หรือหากต้องการเริ่มเรียน สามารถคลิกที่ปุ่ม‘เริ่มเรียน’

6.เลือก Allow เพื่อเป็นการอนุญาตให้เข้าถึงกล้อง และไมค์โครโฟน

7.หากผู้สอนยังไม่เข้าสอน  จอแสดงวิดีโอในส่วนของผู้สอนจะแสดงข้อความ “Waiting for instructor”

8.หากผู้สอนเข้ามายังห้องเรียนแล้ว จอแสดงวิดีโอในส่วนของผู้สอนจะแสดงวิดีโอจากล้องของผู้สอน

9.หากผู้สอนเลือกเปิดรูปภาพ หรือวิดีโอประกอบการสอนจากระบบ ผู้เรียนก็สามารถเห็นรูปภาพ หรือวิดีโอประกอบการสอนได้เช่นเดียวกัน

10.ผู้เรียนสามารถเขียนโต้ตอบ ระหว่างผู้เรียน และผู้สอนได้ โดยเลือกที่ไอคอน  และเขียนลงบนกระดาน interactive board

ฝั่งผู้สอน หากผู้สอนต้องการเข้าสอน สามารถทำได้โดย

1.เข้าสู่ระบบโดยเลือกเข้าสู่ระบบแบบ Instructor >กรอก username และ password >เลือก Login

2.เลือกที่เมนู เข้าสอน >เลือก Start

3.เลือก Allow เพื่อเป็นการอนุญาตให้เข้าถึงกล้อง และไมค์โครโฟน

4.เลือก Cancel

5.หากยังไม่มีนักเรียนอยู่ในห้อง จะแสดงดังภาพ

6.หากมีผู้เรียนเข้าห้องมาแล้ว จะแสดงดังภาพ

7.หากต้องการเปิดรูปภาพประกอบการสอนที่ได้อัพโหลดไว้ในโครงสร้างคอร์สเรียน เลือกที่เมนู Units >เลือก ชื่อหัวข้อที่ต้องการ >เลือก ชื่อบทเรียนที่ต้องการ

8. เลือก Lessons >เลือก ชื่อบทเรียนที่ต้องการ

9.หากต้องการเปิดวิดีโอประกอบการสอนที่ได้อัพโหลดไว้ในโครงสร้างคอร์สเรียน เลือกที่ไอคอน   >เลือก ชื่อวิดีโอที่ต้องการจะเปิด

10.เมื่อเลือกเปิดวิดีโอประกอบการสอน จะแสดงผลดังภาพด้านล่าง

11.เมื่อเวลาใกล้หมด ผู้สอน และผู้เรียนสามารถดูเวลาที่เหลือได้ตรง Time remaining

12.เมื่อหมดเวลาเรียนแล้ว จะมีปุ่ม Finish แสดงผลด้านบนมุมขวา ผู้สอนจำเป็นต้องกดปุ่ม Finish ทุกครั้งที่จบการสอน หากผู้สอนไม่ได้กดปุ่ม Finish ระบบจะไม่ได้บันทึกรายได้จากการเข้าสอนครั้งนั้น เพื่อที่ระบบจะได้คำนวณรายได้ของผู้สอน 

ไม่อยากพลาด ความรู้ใหม่ๆ กดติดตามเลย!

ต้องการปรึกษา สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเราเลย

โทร 02-114-7246