หากคุณคือ ผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ และอยากเผยแพร่ความรู้เหล่านี้ไป พร้อมกับการสร้างรายได้  ในรูปแบบการทำคอร์สออนไลน์(ข้อดีของการทำคอร์สออนไลน์ ที่คุณห้ามพลาด คลิกที่นี่ ) โดยในการ สร้างคอร์สออนไลน์ คุณจะต้องมีการวางแผนที่ดี ตั้งแต่การเริ่มคิด จนถึงการทำการขายคอร์สเรียน  เพราะหากคุณ ไม่มีการวางแผนที่ดี ก็จะส่งผลเสียต่อการทำคอร์สออนไลน์ของคุณได้

ตัวอย่างเช่น  หากคุณไม่เตรียมเนื้อหาก่อนการสอน ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาการสอนของคุณได้ยากสิ่งตามมาเมื่อมีผู้เรียนน้อยลง คือรายได้ของคุณจากการทำคอร์สอออนไลน์ ก็จะน้อยลงเช่นกัน

ดังนั้น หากคุณต้องการ สร้างคอร์สออนไลน์ แต่ไม่อยากให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวคุณ  วันนี้ เรามี 5 ขั้นตอนง่ายๆในการเริ่มสร้างคอร์สออนไลน์ ที่จะช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้น การทำคอร์สได้อย่างมืออาชีพ  ได้แก่

 1.1   รู้ว่าตนเองต้องการสอนอะไร

1.2    ร่างหลักสูตรที่ต้องการสอน

1.3    ทำสื่อการสอน

1.4    เลือกช่องทางการสอน

1.5    เริ่มขายเลย !

สร้างคอร์สออนไลน์
Codex Learn – เลือกสอนในสิ่งที่คุณถนัด

1.1   รู้ว่าตนเองต้องการสอนอะไร

( ใช้เวลา 1 วันสำหรับการเลือกสิ่งที่ต้องการสอน )

การสอนออนไลน์ มีประเภทของการสอนมากมาย ( ดูตัวอย่างประเภทของการสอนออนไลน์ที่ได้รับความนิยม และทำเงินได้ดี คลิกที่นี่ ) การที่คุณจะเริ่มต้นการสร้างคอร์สออนไลน์   อันดับแรก คุณต้องรู้จักตนเอง รู้ว่าตนเองมีความรู้ ความสามารถทางด้านไหน

โดยความรู้ ความสามารถเหล่านี้ อาจจะมาจากอาชีพ หน้าที่การงานของคุณ เช่นอาชีพ  ครู นักลงทุน นักออกแบบ เทนเนอร์ และอาชีพอื่นๆ หรือ สิ่งที่คุณต้องการสอน อาจจะมาจากความชื่นชอบของคุณ  เช่น คุณชื่นชอบการทำอาหาร ทำขนม หรือ ชอบการถ่ายภาพ สิ่งเหล่านี้ก็สามารถ นำมาสอนออนไลน์ได้เช่นกัน

สร้างคอร์สออนไลน์
Codex Learn – ร่างหลักสูตรคอร์สเรียนของคุณ

1.2  ร่างหลักสูตรที่ต้องการสอน

( ใช้เวลา 2 วันสำหรับการศึกษาข้อมูล ร่างหลักสูตร )

ในการสร้างคอร์สออนไลน์ เมื่อคุณรู้ประเภทที่ต้องการสอนแล้ว  ให้คุณทำการร่างหลักสูตรบทเรียนของคุณ โดยเริ่มจาก ตั้งคำถามตัวเองง่ายๆ ว่า

“ สอนเรื่องอะไร ?   สอนใคร ? ประโยชน์คืออะไร ?  ”

เริ่มจาก เรื่องที่คุณต้องการสอน  กำหนดขอบเขตของเนื้อหา โดยเนื้อหานั้นจะต้องคล้อยตามจาก คำถามที่ว่า  สอนใคร ? หากคุณต้องการสอน เด็กมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขอบเขตของเนื้อหาที่ต้องการสอน ก็ จะต้องเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน

แต่หากกลุ่มที่ต้องการจะสอนไม่ได้เจาะจงเฉพาะ   สามารถกำหนดระดับของผู้เรียนได้ เช่น ระดับพื้นฐาน  หรือแบบเจาะลึก ขั้นสูง

เมื่อคุณได้ เรื่องที่ต้องการสอน และกลุ่มผู้เรียนแล้ว จะต้องคำนึงถึง ประโชยน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ เช่น ได้ทบทวนความรู้ก่อนสอบ หรือ เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพของผู้เรียน ดังนั้นการ สร้างคอร์สออนไลน์ เนื้อหาที่จะสอน ในหลักสูตรของคุณจึงเป็นสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญมากที่สุด

สร้างคอร์สออนไลน์
Codex Learn – ทำสื่อการสอนสำหรับคอร์สออนไลน์ของคุณ

1.3  ทำสื่อการสอน

( ใช้เวลา 3 วันสำหรับการถ่ายวิดีโอ และตัดต่อ )

การทำสื่อการสอน ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ สื่อการสอนในรูปแบบวิดีโอ และ สไลด์โชว์ (ดูเครื่องมือตกแต่งสไลด์ สื่อการสอนให้น่าสนใจ  คลิกทีนี่ )   โดย แต่ละสื่อการสอนจะมี ข้อดีที่แตกต่างกันออกไป

ในการทำสื่อการสอน สำหรับสร้างคอร์สออนไลน์ หาก คุณทำสื่อการสอนในรูปแบบวิดีโอ  คุณต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้พร้อม เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลา ในการอัดวิดีโอหลายๆ รอบ  นอกจากนี้ การทำสื่อการสอนในรูปแบบวิดีโอ คุณจะต้องมีเทคนิคการพูดที่น่าสนใจ และ เข้าใจง่าย

ในส่วนของการทำสไลด์สื่อการสอน  เนื้อหาที่ใส่ลงไปจะต้องเข้าใจง่าย มีการสรุปใจความสำคัญต่าง ๆ ไว้  เพราะสื่อการสอนในรูปแบบสไลด์โชว์ ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ ด้วยตนเอง

สร้างคอร์สออนไลน์
Codex Learn – เลือกช่องทางการสอนสำหรับคอร์สออนไลน์

1.4   เลือกช่องทางการสอน

 ( ใช้เวลา 1 วันสำหรับการศึกษาข้อมูล และสร้างช่องทางสอน )

การเลือกช่องทางในการสอน คือ สิ่งสำคัญ เพราะหากคุณมีสื่อการสอนที่ดี เนื้อหาที่ดี แต่ เลือกช่องทางในการสอน ที่ผิดรูปแบบก็จะส่งผลต่างๆ เช่น หากคุณเลือกรูปแบบการใช้งานที่ง่าย

เช่น เว็บที่เป็นเหมือนหน้าร้าน ให้คุณเช่าพื้นที่ขาย มีผู้ดูแลให้คุณ  แต่ เมื่อคุณขายได้ ก็จะต้อง มีการแบ่งเปอร์เซ็นส่วนแบ่งรายได้ ซึ่ง ก็จะส่งผลถึงรายได้ของคุณ

แต่ ในทางกลับกัน ถ้าคุณมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง มีฟังก์ชั่นรองรับที่ทันสมัย  คุณไม่จำเป็นต้องอยู่หน้าเว็บไซต์ มีระบบดูแลจัดการต่าง ๆ ได้  ซึ่งรายได้จากการขายคอร์สออนไลน์ ก็ไม่ถูกหักเปอร์เซ็นส่วนแบ่ง   

ดังนั้น การเลือกช่องทางการสอนออนไลน์จึงสำคัญ  เพราะจะมีผลต่อไปในระยะยาว (สร้างคอร์สออนไลน์ ใน 1 วัน พร้อมระบบที่ทันสมัยด้วย Codexlern )

สร้างคอร์สออนไลน์
Codex Learn – เริ่มทำการขาย คอร์สออนไลน์ของคุณ

1.5   เริ่มขายเลย !

เมื่อคุณมีช่องทางการสอนแล้ว คุณก็สามารถเริ่มทำ การขายคอร์สเรียนออนไลน์ได้เลย  การที่คุณมีเว็บไซต์เป็นขอตนเอง ก็จะสามารถโมทโปรคอร์สเรียนของคุณ ได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น โดยการโปรโมท คอร์สเรียนออนไลน์ของคุณ   สามารถนำการตลาดเข้ามาช่วยได้ เช่น การทำโปรโมชั่น คูปองส่วนลดต่าง ๆ

สำหรับ 5 ขั้นตอนนี้ เมื่อคุณทำตามก็จะสามารถ สร้างคอร์สออนไลน์ของคุณ ได้ง่ายๆใน 1 สัปดาห์ *ระยะเวลาในสร้างขึ้นอยู่กับตัวผู้สอน และเนื้อหาว่ามากน้อยเพียงใด (สร้างเว็บคอร์สออนไลน์ง่ายๆ พร้อมใช้งาน ใน 1 วัน  ด้วย Codexlern ) และ ที่สำคัญ การทำหลักสูตรในรูปแบบทดลอง เพื่อ ดูผลตอบรับจากผู้เรียน และ นำผลตอบรับมาพัฒนาหลักสูตร แก้ไข้ข้อบกพ่องที่ผิดพลาด ก็เป็นอีก 1 วิธี ที่ช่วยให้คอร์สเรียนออนไลน์ของคุณ มีคุณภาพมากขึ้น.


บทความแนะนำ

ข้อดีของการสร้างคอร์สออนไลน์
ทำไมคอร์สออนไลน์ถึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ? เพราะการสร้างคอร์สออนไลน์นั้น…


ติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆ เพิ่มเติม ได้ที่


ไม่อยากพลาด ความรู้ใหม่ๆ กดติดตามเลย!

ต้องการปรึกษา สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเราเลย

โทร 02-114-7246

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *