ขั้นตอนที่ 1 : เลือกหน้าเมนู Course > เลือกเมนู Course > เลือกเมนูคำสั่ง Create

ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลในหน้า General

  1. Name                        เพิ่มชื่อคอร์สเรียน
  2. Category                   เลือกหมวดหมู่ของคอร์สเรียน
  3. Instructor                  เลือกผู้สอนคอร์สเรียน
  4. Course Type             เลือกรูปแบบการสอนของคอร์สเรียน
  5. Short Description      กรอกข้อมูลคราวๆ เกี่ยวกับคอร์สเรียน
  6. Description Detail     กรอกรายละเอียด ข้อมูลของของเรียน

ขั้นตอนที่ 3 : เพิ่มรูปหน้าปกของคอร์สเรียน เลือกเมนู Photo > เลือกเมนู Upload > เลือกรูปภาพที่ต้องการ > Open

ขนาดรูปภาพที่กำหนดคือ 300 px x 230 px


Codex Learn – รูปตัวอย่าง ภาพหน้าปกของคอ์สเรียน

ขั้นตอนที่ 4 : เพิ่มวิดีโอพรีวิวของคอร์สเรียน เลือกเมนู
Preview Video > เลือกเมนู Upload > เลือกวิดีโอที่ต้องการ > Open

ขนาดไฟล์วิดีโอพรีวิว จะต้องไม่เกิน 500 MB


Codex Learn – รูปตัวอย่าง วิดีโอพรีวิวของคอ์สเรียน

ขั้นตอนที่ 5 : สร้างหลักสูตรเนื้อหาของคอร์สเรียน เลือกเมนู Curriculum > เลือกเมนูคำสั่ง เพิ่มหัวข้อ

ใส่ชื่อหัวข้อ > บันทึก

คลิกเลือกเมนู เพิ่มบทเรียน

ใส่ข้อมูลของบทเรียน > Save

การกรอกข้อมูล

6. Lecture Name           ชื่อหัวข้อบทเรียน

7. Preview                     เลือกการพรีวิว 

8. Content Type            เลือกรูปแบบเนื้อหา  ได้แก่  รูปแบบตัวอักษร / วิดีโอ / Sheet file 

  • การใส่ตัวอักษร บทความ ในบทเรียน เลือก Content Type >  Text  > เพิ่มข้อมูล > เลือกเมนูคำสั่ง Save
  • การอัพโหลดวิดีโอในบทเรียน > เลือก Content Type > Video > ตั้งชื่อบทเรียน > เลือกรูปแบบการUpload วิดีโอ ประกอบไปด้วย
  1. Choose existing video (วิดีโอที่มีอยู่ในระบบ ) > คลิกเลือก วิดีโอที่ต้องการ (ดูวิธีการอัพโหลดวิดีโอไว้ภายในระบบ คลิกที่นี่ )

2. New Video การอัพโหลดวิดีโอจากที่อื่น > เลือกรูปแบบการอัพโหลดวิดีโอ (
ดูวิธีการอัพโหลดวิดีโอใน ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่นี่ )

เมื่อทำการใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว > เลือกเมนู Save ทางด้านล่าง

  • การอัพโหลดไฟล์ในบทเรียน > เลือก Content Type > File > เลือกเมนู Uplond Sheet File > เลือก sheet file ที่ต้องการ > Open > เลือกเมนูคำสั่ง Save

บันทึกบทเรียน > เลือกเมนูคำสั่ง Save

กรณีต้องการ แก้ไขชื่อ หรือ เพิ่มบทเรียน

18. แก้ไขชื่อของบทเรียน

19. เพิ่มบทเรียนย่อย ในแต่ละบทเรียน

20. ลบบทเรียน

ขั้นตอนที่ 6 : การตั้งราคา เลือกเมนู Pricing > เลือกเมนู Add Pricing Plan

ใน 1 คอร์ส สามารถเลือกรูปแบบราคาได้หลายรูปแบบ โดยรูปแบบราคาจะมีทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่

6.1 รูปแบบฟรี

เลือก Plan Type > ฟรี > เลือกกลุ่มผู้เรียน > เลือกคอร์สเรียน > เลือกการขออนุญาติจากผู้ดูแล > กดเลือกเมนู บันทึก

6.2 รูปแบบจับเวลาตามจริง

เลือก Plan Type > จับเวลาตามจริง > กำหนดระยะเวลาเรียน(หน่วยเป็น ชั่วโมง ) > กำหนดราคา > เลือกเมนู บันทึก

6.3 รูปแบบกำหนดช่วงเวลา

เลือก Plan Type > ช่วงเวลา > กำหนดระยะเวลาเรียน > กำหนดหน่วยระยะเวลา ประกอบด้วย วัน – เดือน -ปี > กำหนดราคา > เลือกเมนู บันทึก

6.4 รูปแบบกำหนดช่วงเวลา

เลือก Plan Type > ชำระครั้งเดียว > กำหนดราคา > เลือกเมนู บันทึก

ขั้นตอนที่ 7 : ตั้งเวลาเผยแพร่ของคอร์สเรียน เลือกเมนู Publishing > เลือกวันเริ่มต้นการเผยแพร่ > เลือกวันสิ้นสุดการแผยแพร่ > เลือกเมนู บันทึก

ขั้นตอนที่ 8 : การใส่ Meta tag เลือกเมนู Meta Tag > กรอกข้อมูล title / Keyword ต้องการ / description > กดเลือกเมนู Save


ไม่อยากพลาด ความรู้ใหม่ๆ กดติดตามเลย!

ต้องการปรึกษา สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเราเลย

โทร 02-114-7246

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *