สัญลักษณ์รับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอกนิกส์ (DBD Registered) ที่เราเห็นกันตามเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ใหญ่ๆ หลายคนอาจจะสงสัยว่า เป็นสัญลักษณ์ของอะไร มีความหมายว่ายังไง แล้วเราจะนำมาใส่ที่เว็บไซต์ของเราบ้างได้หรือไม่

จริงๆแล้ว สัญลักษณ์ DBD Registered นั้น ไม่ใช่ใครก็จะนำสัญลักษณ์นี้ มาใส่เองได้ เนื่องจากมันเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่า เว็บไซต์หรือธุรกิจนั้นได้ผ่านการรับรองว่ามีตัวตนอยู่จริงในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น จะให้ประโยชน์กับเราในหลายๆด้าน ดังนี้

ประโยชน์ของการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1. สร้างความน่าเชื่อถือ และ ความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อคอร์สเรียน

2. เมื่อเราได้ สัญลักษณ์ DBD Registered แล้ว สามารถยื่นขอใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (DBD verified) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือขึ้นไปอีกได้ด้วย (แต่จะต้องเป็นเว็บไซต์ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด เท่านั้นนะ)

3. ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การเข้าร่วมอบรมสัมมนา การได้รับคำแนะนำ และการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

อยากได้สัญลักษณ์นี้บ้าง ต้องทำอย่างไร ?

ขั้นตอนที่ 1. ทำเว็บไซต์ให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมออนไลน์

สร้างคอร์สเรียน และ ใส่รายละเอียดคอร์สเรียน ราคา และ วิธีการชำระเงิน ให้เรียบร้อย เพียงเท่านี้เว็บไซต์ก็พร้อมที่จะยื่นขอจดทะเบียนแล้ว

ขั้นตอนที่ 2. ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

               เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ

2) แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 

พิมพ์แบบ ทพ. คลิกที่นี่

ตัวอย่างการกรอกแบบ ทพ. คลิกที่นี่

3) เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบแบบ ทพ.) 

พิมพ์เอกสารแนบแบบ ทพ. คลิกที่นี่

ตัวอย่างการกรอกแบบ ทพ. คลิกที่นี่

4) Print หน้าแรกของร้านค้าออนไลน์  สินค้า/บริการที่ประกอบพาณิชยกิจ และวิธีการสั่งซื้อสินค้า/บริการ วิธีการชำระเงิน วิธีการส่งสินค้า

5) วาดแผนที่ตั้งการประกอบพาณิชยกิจ

6) หนังสือรับรองการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (กรณีจดในนามนิติบุคคล)

7) หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

พิมพ์หนังสือมอบอำนาจ คลิกที่นี่

กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เจ้าบ้าน (เอกสารเพิ่มเติม)

1) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่า

ตัวอย่างหนังสือยินยอม

2) สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของสถานที่ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารสิทธิ์ที่แสดงว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ เข้ามาตั้งสาขาดำเนินกิจการในประเทศไทย ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม

1. สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล

2. หนังสือแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการในประเทศไทย

    2.1 ใบอนุญาตทำงาน (กรณีผู้ดำเนินกิจการเป็นคนต่างด้าว) 

    2.2 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว หรือหนังสือรับรองการใช้สิทธิ (ถ้ามี)

อัตราค่าธรรมเนียม

1) การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) 50 บาท

2) การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ 20 บาท

3) การจดทะเบียนยกเลิก 20 บาท

สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์

1. สำหรับคนที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ให้ยื่นที่ สำนักงานเขต

2. สำหรับคนที่อยู่จังหวัดอื่นๆ ให้ยื่นที่ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เมืองพัทยา เทศบาล หรือ องค์การบริการส่วนตำบลที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่

ขั้นตอนที่ 3. ยื่นเอกสารเพื่อขอใช้เครื่องหมาย DBD Registered

ช่องทางการขอเครื่องหมายรับรอง

สามารถขอเครื่องหมาย DBD Registered ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.Trustmarkthai.com   สามารถดูวิธีการขอเครื่องหมาย ได้ที่ คู่มือการขอเครื่องหมาย DBD Registered

สร้างเว็บขายคอร์สออนไลน์แบรนด์ตัวเอง มีระบบจัดการโรงเรียน ระบบสอนออนไลน์ ระบบจองที่นั่งเรียนสด ระบบชำระเงิน กราฟสรุปยอดขาย ได้เว็บพร้อมขายคอร์สออนไลน์ใน 1 วัน

ไม่อยากพลาด ความรู้ใหม่ๆ กดติดตามเลย!

ต้องการปรึกษา สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเราเลย

โทร 02-114-7246

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *