หน้าการแสดงผล

*ข้อแนะนำ ลูกค้าต้องการบีบอัดรูปทุกครั้งก่อนอัพขึ้นระบบ โดยสามารถบีบอัดรูปภาพได้ที่ https://tinypng.com   การบีบอัดรูปภาพจะทำให้ไฟล์รูปมีขนาดเล็กลง ประหยัดในส่วนของพื้นที่การเก็บข้อมูลช่วยให้สามารถเปิดหน้าเว็บไซต์ได้ไวขึ้น 

รูปโลโก้เมนูด้านบน
ขนาดรูปภาพแนะนำ  200 X 200 px  หรือ 200 x 100 px
*แสดงในส่วนของเมนูด้านบน และ เมนูทางด้านล่าง
 
รายละเอียดการแสดงผล  200 X 200 px
เหมาะสำหรับโลโก้ที่มีรูปแบบ 1 : 1 ( สี่เหลี่ยมจัตุรัส)
รายละเอียดการแสดงผล  200 X 100 px
เหมาะสำหรับโลโก้ที่มีรูปรูปแบบเป็นแนวยาว สี่เหลี่ยมพื้นผ้า
โลโก้ Favicon
ขนาดรูปภาพแนะนำ 70 X 70 px  
*แสดงบนแถบ Browser 
 
รายละเอียดการแสดงผล  70 X 70 px
เป็นการนำไอคอนมาแสดงในรูปแบบ 1 : 1 ( สี่เหลี่ยมจัตุรัส) ข้อระวัง ควรเน้นที่รูปภาพไอคอนที่สามารถดูได้ง่าย และเข้าใจได้ในทันที ไม่ควรใช้เป็นข้อความ
โลโก้บนใบแจ้งหนี้ และ ใบเสร็จ
ขนาดรูปภาพแนะนำ  200 X 200 px  หรือ 200 x 100 px
*แสดงในส่วนของใบแจ้งหนี้ และ ใบเสร็จ
 
รายละเอียดการแสดงผล  200 X 200 px
เหมาะสำหรับโลโก้ที่มีรูปแบบ 1 : 1 ( สี่เหลี่ยมจัตุรัส)
รายละเอียดการแสดงผล  200 X 100 px
เหมาะสำหรับโลโก้ที่มีรูปรูปแบบเป็นแนวยาว สี่เหลี่ยมพื้นผ้า
รูป Certificate
ขนาดรูปภาพแนะนำ 841.89 x 595.28 px  (A4 แนวนอน)
 
ดูวิธีการสร้างพร้อมไฟล์ตัวอย่าง คลิก 

*ข้อแนะนำ ลูกค้าต้องการบีบอัดรูปทุกครั้งก่อนอัพขึ้นระบบ โดยสามารถบีบอัดรูปภาพได้ที่ https://tinypng.com   การบีบอัดรูปภาพจะทำให้ไฟล์รูปมีขนาดเล็กลง ประหยัดในส่วนของพื้นที่การเก็บข้อมูลช่วยให้สามารถเปิดหน้าเว็บไซต์ได้ไวขึ้น 

Slide show 01

ขนาดรูปภาพแนะนำ 1500 X 670 px 

*กรณีที่ต้องการอัพรูปขนาดอื่น ความกว้างจะแนะนำเป็น 1500 px หรือ 1920 px ในส่วนของความสูง สามารถกำหนดเองตามต้องการ

รายละเอียดการแสดงผล

 1. อัพโหลดได้มากกกว่า 1 รูป
 2. การแสดงผลเต็มหน้าจอ
Slide show 02

ขนาดรูปภาพแนะนำ 1500 X 500 px 

*กรณีที่ต้องการอัพรูปขนาดอื่น ความกว้างจะแนะนำเป็น 1500 px หรือ 1920 px ในส่วนของความสูง สามารถกำหนดเองตามต้องการ

รายละเอียดการแสดงผล

 1.  อัพโหลดได้มากกว่า  1 รูป
 2. การแสดงผลจะไม่เต็มหน้าจอ จะมีระยะห่างซ้าย และ ขวา 

 

ตัวอย่างการแสดงผลบนเว็บไซต์ 

*ข้อแนะนำ ลูกค้าต้องการบีบอัดรูปทุกครั้งก่อนอัพขึ้นระบบ โดยสามารถบีบอัดรูปภาพได้ที่ https://tinypng.com   การบีบอัดรูปภาพจะทำให้ไฟล์รูปมีขนาดเล็กลง ประหยัดในส่วนของพื้นที่การเก็บข้อมูลช่วยให้สามารถเปิดหน้าเว็บไซต์ได้ไวขึ้น 

Banner 01
ขนาดรูปภาพแนะนำ 1080 X 1080 px  (1:1) 
 
*กรณีต้องการอัพโหลดรูปภาพขนาดอื่น (เช่น รูปภาพแนวนอน) ก็สามารถทำได้
รายละเอียดการแสดงผล
 1. เมื่ออัพโหลด 1 รูป โมดูลจะแสดงรูปภาพขนาด 100% และเมื่อมีการอัพโหลดเพิ่ม 2 – 4 รูป รูปภาพจะถูกย่อขนาด โดยการเฉลี่ยแสดงผลให้เป็น 100%  
 2. หากอัพโหลดรูปภาพเกิน 4 รูป รูปที่ 5 เป็นต้นไปโมดูลจะแสดงโดยการสไลด์รูปภาพไปเรื่อย ๆ

การแสดงผล

Banner 02

ขนาดรูปภาพแนะนำ 1500 X 500 px 

*กรณีที่ต้องการอัพรูปขนาดอื่น ความกว้างจะแนะนำเป็น 1500 px หรือ 1920 px ในส่วนของความสูง สามารถกำหนดเองตามต้องการ

รายละเอียดการแสดงผล

 1. ใส่ได้ 1 รูปภาพ
 2. รูปภาพจะมีพื้นที่ 2 ข้างซ้ายวา (ไม่แสดงเต็มหน้าจอ หากต้องการให้แสดงเต็มหน้าจอใช้เป็น Banner 04)
Banner 03
ขนาดรูปภาพแนะนำ 1080 X 1080 px  (1:1) 
 
*กรณีต้องการอัพโหลดรูปภาพขนาดอื่น (เช่น รูปภาพแนวนอน) ก็สามารถทำได้
รายละเอียดการแสดงผล
 1. เมื่ออัพโหลด 1 รูป โมดูลจะแสดงรูปภาพขนาด 100% และเมื่อมีการอัพโหลดเพิ่ม 2 – 3 รูป รูปภาพจะถูกย่อขนาด โดยการเฉลี่ยแสดงผลให้เป็น 100%  
 2. หากอัพโหลดรูปภาพเกิน 3 รูป รูปที่ 4 เป็นต้นไปโมดูลจะแสดงโดยการสไลด์รูปภาพไปเรื่อย ๆ

ตัวอย่างการแสดงผล

Banner 04

ขนาดรูปภาพแนะนำ 1500 X 670 px 

*กรณีที่ต้องการอัพรูปขนาดอื่น ความกว้างจะแนะนำเป็น 1500 px หรือ 1920 px ในส่วนของความสูง สามารถกำหนดเองตามต้องการ

รายละเอียดการแสดงผล

 1. อัพโหลด 1 รูปภาพ
 2. การแสดงผลเต็มหน้าจอ

*ข้อแนะนำ ลูกค้าต้องการบีบอัดรูปทุกครั้งก่อนอัพขึ้นระบบ โดยสามารถบีบอัดรูปภาพได้ที่ https://tinypng.com   การบีบอัดรูปภาพจะทำให้ไฟล์รูปมีขนาดเล็กลง ประหยัดในส่วนของพื้นที่การเก็บข้อมูลช่วยให้สามารถเปิดหน้าเว็บไซต์ได้ไวขึ้น 

Contact us 01

ขนาดรูปภาพแนะนำ 1500 X 670 px 

*กรณีที่ต้องการอัพรูปขนาดอื่น ความกว้างจะแนะนำเป็น 1500 px หรือ 1920 px ในส่วนของความสูง สามารถกำหนดเองตามต้องการ

รายละเอียดการแสดงผล

 1. อัพโหลดได้  1 รูป
 2. การแสดงผลเต็มหน้าจอ
 3. สามารถปรับข้อความการแสดงผลได้ 

*ข้อแนะนำ ลูกค้าต้องการบีบอัดรูปทุกครั้งก่อนอัพขึ้นระบบ โดยสามารถบีบอัดรูปภาพได้ที่ https://tinypng.com   การบีบอัดรูปภาพจะทำให้ไฟล์รูปมีขนาดเล็กลง ประหยัดในส่วนของพื้นที่การเก็บข้อมูลช่วยให้สามารถเปิดหน้าเว็บไซต์ได้ไวขึ้น 

How To Buy 01

ขนาดรูปภาพแนะนำ 1500 X 720 px 

*กรณีที่ต้องการอัพรูปขนาดอื่น ความกว้างจะแนะนำเป็น 1500 px หรือ 1920 px ในส่วนของความสูง สามารถกำหนดเองตามต้องการ

รายละเอียดการแสดงผล

 1. สามารถอัพโหลดได้  1 รูป ต่อ 1 ขั้นตอน
 2. วิธีการนำใช้จะต้องไปทำการอัพโหลดในเมนู Media > Image  เมื่ออัพโหลรูปภาพเรียบร้อยแล้วคัดลอก URL มาใส่ช่อง Link ภายในโมดูล

ตัวอย่างการแสดงผล

How To Buy 02

ขนาดรูปภาพแนะนำ 1080 X 1080 px 

*กรณีที่ต้องการอัพรูปขนาดอื่น ความกว้างจะแนะนำเป็น 1500 px หรือ 1920 px ในส่วนของความสูง สามารถกำหนดเองตามต้องการ

รายละเอียดการแสดงผล 

 1. สามารถอัพโหลดได้  1 รูป ต่อ 1 ขั้นตอน
 2. วิธีการนำใช้จะต้องไปทำการอัพโหลดในเมนู Media > Image  เมื่ออัพโหลรูปภาพเรียบร้อยแล้วคัดลอก URL มาใส่ช่อง Link ภายในโมดูล

ตัวอย่างการแสดงผล

*ข้อแนะนำ ลูกค้าต้องการบีบอัดรูปทุกครั้งก่อนอัพขึ้นระบบ โดยสามารถบีบอัดรูปภาพได้ที่ https://tinypng.com   การบีบอัดรูปภาพจะทำให้ไฟล์รูปมีขนาดเล็กลง ประหยัดในส่วนของพื้นที่การเก็บข้อมูลช่วยให้สามารถเปิดหน้าเว็บไซต์ได้ไวขึ้น 

how to booking 01

เหมาะกับลูกค้าที่ใช้งานระบบ CodexLearn Private Class

ขนาดรูปภาพแนะนำ 1500 X 720 px 

*กรณีที่ต้องการอัพรูปขนาดอื่น ความกว้างจะแนะนำเป็น 1500 px หรือ 1920 px ในส่วนของความสูง สามารถกำหนดเองตามต้องการ

รายละเอียดการแสดงผล

 1. สามารถอัพโหลดได้  1 รูป ต่อ 1 ขั้นตอน
 2. วิธีการนำใช้จะต้องไปทำการอัพโหลดในเมนู Media > Image  เมื่ออัพโหลรูปภาพเรียบร้อยแล้วคัดลอก URL มาใส่ช่อง Link ภายในโมดูล

ตัวอย่างรูปภาพ

ตัวอย่างการแสดงผล

*ข้อแนะนำ ลูกค้าต้องการบีบอัดรูปทุกครั้งก่อนอัพขึ้นระบบ โดยสามารถบีบอัดรูปภาพได้ที่ https://tinypng.com   การบีบอัดรูปภาพจะทำให้ไฟล์รูปมีขนาดเล็กลง ประหยัดในส่วนของพื้นที่การเก็บข้อมูลช่วยให้สามารถเปิดหน้าเว็บไซต์ได้ไวขึ้น 

Article 01 - 05 ยกเว้น 02

ขนาดรูปภาพแนะนำ 1200 X 628 px 

*ขนาด 1200 x 628 px  เป็นขนาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแชร์ไปยัง Social Media เช่น facebook 

รายละเอียดการแสดงผล

 1. อัพโหลดในขั้นตอนการสร้างข่าวสาร ในเมนู Content > article >  รายละเอียดบทความ ในแถบ Photo
 2. ระบบจะดึงรูปมาใช้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างรูปภาพ

การแสดงผล

Article 02

ขนาดรูปภาพแนะนำ  500  X 675 px 

 รายละเอียดการแสดงผล

 1. อัพโหลดในขั้นตอนการสร้างข่าวสาร ในเมนู Content > article >  รายละเอียดบทความ ในแถบ Photo
 2. ระบบจะดึงรูปมาใช้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างรูปภาพ

ตัวอย่างการแสดงผล

*ข้อแนะนำ ลูกค้าต้องการบีบอัดรูปทุกครั้งก่อนอัพขึ้นระบบ โดยสามารถบีบอัดรูปภาพได้ที่ https://tinypng.com   การบีบอัดรูปภาพจะทำให้ไฟล์รูปมีขนาดเล็กลง ประหยัดในส่วนของพื้นที่การเก็บข้อมูลช่วยให้สามารถเปิดหน้าเว็บไซต์ได้ไวขึ้น 

Promotion 01

สามารถใช้งานได้เฉพาะลูกค้าที่มีระบบสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น

ขนาดรูปภาพแนะนำ 1200 X 628 px 

*ขนาด 1200 x 628 px  เป็นขนาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแชร์ไปยัง Social Media เช่น facebook 

รายละเอียดการแสดงผล

 1. อัพโหลดในขั้นตอนการสร้างไปยังเมนู Marketing  > Promotion >  รายละเอียดPromotion ในแถบ Photo
 2. ระบบจะดึงรูปมาใช้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างรูปภาพ

ตัวอย่างการแสดงผล

*ข้อแนะนำ ลูกค้าต้องการบีบอัดรูปทุกครั้งก่อนอัพขึ้นระบบ โดยสามารถบีบอัดรูปภาพได้ที่ https://tinypng.com   การบีบอัดรูปภาพจะทำให้ไฟล์รูปมีขนาดเล็กลง ประหยัดในส่วนของพื้นที่การเก็บข้อมูลช่วยให้สามารถเปิดหน้าเว็บไซต์ได้ไวขึ้น 

Course (All)

ขนาดรูปภาพแนะนำ 1200 X 628 px 

*ขนาด 1200 x 628 px  เป็นขนาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแชร์ไปยัง Social Media เช่น facebook 

รายละเอียดการแสดงผล

 1. อัพโหลดในขั้นตอนการสร้างไปยังเมนู Course > Course >  รายละเอียดCourse ในแถบ Photo
 2. ระบบจะดึงรูปมาใช้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างรูปภาพ

ตัวอย่างการแสดงผลบนโมดูล

*ข้อแนะนำ ลูกค้าต้องการบีบอัดรูปทุกครั้งก่อนอัพขึ้นระบบ โดยสามารถบีบอัดรูปภาพได้ที่ https://tinypng.com   การบีบอัดรูปภาพจะทำให้ไฟล์รูปมีขนาดเล็กลง ประหยัดในส่วนของพื้นที่การเก็บข้อมูลช่วยให้สามารถเปิดหน้าเว็บไซต์ได้ไวขึ้น 

Product All

ขนาดรูปภาพแนะนำ 1200 X 628 px  หรือ  400 x 400 px (1: 1 )

*ขนาด 1200 x 628 px  เป็นขนาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแชร์ไปยัง Social Media เช่น facebook 

รายละเอียดการแสดงผล

 1. อัพโหลดในขั้นตอนการสร้างไปยังเมนู Product > Product >  รายละเอียดProduct ในแถบ Photo
 2. ระบบจะดึงรูปมาใช้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างรูปภาพ 1200 x 628 px

ตัวอย่างรูปภาพ 400 x 400 px

*ข้อแนะนำ ลูกค้าต้องการบีบอัดรูปทุกครั้งก่อนอัพขึ้นระบบ โดยสามารถบีบอัดรูปภาพได้ที่ https://tinypng.com   การบีบอัดรูปภาพจะทำให้ไฟล์รูปมีขนาดเล็กลง ประหยัดในส่วนของพื้นที่การเก็บข้อมูลช่วยให้สามารถเปิดหน้าเว็บไซต์ได้ไวขึ้น 

Course Category

ขนาดรูปภาพแนะนำ 1200 X 628 px 

*ขนาด 1200 x 628 px  เป็นขนาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแชร์ไปยัง Social Media เช่น facebook 

รายละเอียดการแสดงผล

 1. อัพโหลดในขั้นตอนการสร้างไปยังเมนู Course > Course Category >  รายละเอียดหมวดหมู่ ในแถบ Photo
 2. ระบบจะดึงรูปมาใช้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างรูปภาพ

ตัวอย่างการแสดงผลบนโมดูล

*ข้อแนะนำ ลูกค้าต้องการบีบอัดรูปทุกครั้งก่อนอัพขึ้นระบบ โดยสามารถบีบอัดรูปภาพได้ที่ https://tinypng.com   การบีบอัดรูปภาพจะทำให้ไฟล์รูปมีขนาดเล็กลง ประหยัดในส่วนของพื้นที่การเก็บข้อมูลช่วยให้สามารถเปิดหน้าเว็บไซต์ได้ไวขึ้น 

Review 01

ขนาดรูปภาพแนะนำ 1200 X 628 px 

*ขนาด 1200 x 628 px  เป็นขนาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแชร์ไปยัง Social Media เช่น facebook 

รายละเอียดการแสดงผล

 1. อัพโหลดในขั้นตอนการสร้างไปยังเมนู Cotent > Review > รายละเอียด Review ในแถบ Photo
 2. ระบบจะดึงรูปมาใช้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างรูปภาพ

ตัวอย่างการแสดงผลบนโมดูล

Review 02-04

ขนาดรูปภาพแนะนำ  500  X 675 px 

 รายละเอียดการแสดงผล

 1. อัพโหลดในขั้นตอนการสร้างข่าวสาร ในเมนู Cotent > Review >  รายละเอียด Review ในแถบ Photo
 2. ระบบจะดึงรูปมาใช้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างรูปภาพ

ตัวอย่างการแสดงผลบนโมดูล

Review 05

ขนาดรูปภาพแนะนำ  1080  X 1080 px  (ได้ทุกขนาดในอัตราส่วน 1 : 1 )

 รายละเอียดการแสดงผล

 1. อัพโหลดในขั้นตอนการสร้างข่าวสาร ในเมนู Cotent > Review >  รายละเอียด Review ในแถบ Photo
 2. ระบบจะดึงรูปมาใช้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างรูปภาพ

ตัวอย่างการแสดงผลบนโมดูล

*ข้อแนะนำ ลูกค้าต้องการบีบอัดรูปทุกครั้งก่อนอัพขึ้นระบบ โดยสามารถบีบอัดรูปภาพได้ที่ https://tinypng.com   การบีบอัดรูปภาพจะทำให้ไฟล์รูปมีขนาดเล็กลง ประหยัดในส่วนของพื้นที่การเก็บข้อมูลช่วยให้สามารถเปิดหน้าเว็บไซต์ได้ไวขึ้น 

Gallery All ยกเว้น Gallery 02

ขนาดรูปภาพสามารถใส่ได้ทุกขนาด 

รายละเอียดการแสดงผล

 1. อัพโหลดในขั้นตอนการสร้างไปยังเมนู Cotent > Gallery > รายละเอียด Gallery ในแถบ Photo
 2. ระบบจะดึงรูปมาใช้โดยอัตโนมัติ
 3. การแสดงผลหน้าหน้าบ้านจะมีการจำกัดการแสดงผลส่วนใหญ่เป็น 1: 1 แต่ Gallery สามารถกดเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดรูปขนาดใหญ่ได้

ตัวอย่างรูปภาพ

Gallery 02

ขนาดรูปภาพแนะนำ  380  X 200 px 

 รายละเอียดการแสดงผล

 1. อัพโหลดในขั้นตอนการสร้างข่าวสาร ในเมนู Cotent > Review >  รายละเอียด Review ในแถบ Photo
 2. ระบบจะดึงรูปมาใช้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างรูปภาพ

 

ตัวอย่างการแสดงผลบนโมดูล

*ข้อแนะนำ ลูกค้าต้องการบีบอัดรูปทุกครั้งก่อนอัพขึ้นระบบ โดยสามารถบีบอัดรูปภาพได้ที่ https://tinypng.com   การบีบอัดรูปภาพจะทำให้ไฟล์รูปมีขนาดเล็กลง ประหยัดในส่วนของพื้นที่การเก็บข้อมูลช่วยให้สามารถเปิดหน้าเว็บไซต์ได้ไวขึ้น 

Search 01

ขนาดรูปภาพแนะนำ 1500 X 670 px 

*กรณีที่ต้องการอัพรูปขนาดอื่น ความกว้างจะแนะนำเป็น 1500 px หรือ 1920 px ในส่วนของความสูง สามารถกำหนดเองตามต้องการ

รายละเอียดการแสดงผล

 1. อัพโหลด 1 รูปภาพ
 2. การแสดงผลเต็มหน้าจอ

ตัวอย่างขนาดรูปภาพ

ไม่อยากพลาด ความรู้ใหม่ๆ กดติดตามเลย!

ต้องการปรึกษา สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเราเลย

โทร 02-114-7246