เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ปัญหา พวกเราฝ่าย IT Support ขอแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับขั้นตอนในการแจ้งปัญหา ดังนี้

 1. วัน เวลา ทำการ ( จันทร์ – ศุกร์ ) เวลา 9.00 – 18.00 น
  • ลูกค้าต้องทำการแจ้งปัญหาที่พบกับทีมงาน ทาง Line@ : @codexlearn เพื่อมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร และป้องกันความผิดพลาดในการสื่อสารที่อาจจะเกิดขึ้น
  • หากเป็นกรณีเร่งด่วน เช่น เว็บไซต์ล่ม, นักเรียนไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้ (ลูกค้าต้องทำการตรวจสอบเบื้องต้นกับนักเรียนแล้ว)ทีมงานจะตอบกลับ และ ดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด
 2. นอกเวลา ทำการ ( จันทร์ – ศุกร์ ) เวลา 18.00 – 08.59 น  และ เสาร์ – อาทิตย์
  • ลูกค้าต้องทำการแจ้งปัญหาที่พบกับทีมงาน ทาง Line@ : @codexlearn เพื่อมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร และป้องกันความผิดพลาดในการสื่อสารที่อาจจะเกิดขึ้น
  • หากเป็นกรณีเร่งด่วน เช่น เว็บไซต์ล่ม, นักเรียนไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้ (ลูกค้าต้องทำการตรวจสอบเบื้องต้นกับนักเรียนแล้ว) และ ทีมงานไม่ตอบกลับภายในเวลา 1 ชั่วโมง สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02 114 7246-1

เพื่อความสะดวกรวดเร็วแก่ลูกค้าทุกท่าน ทางเราได้รวบรวมวิธีการตรวจสอบปัญหาเบื้องต้น และวิธีการแก้ไข  ด้วยตนเอง หากลูกค้าดำเนินการตามวิธีที่กล่าวมาแล้ว ยังไม่สามารถใช้งานได้ ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหา ผ่านทางไลน์@ ทีมงานจะดำเนินการตรวจสอบให้เร็วที่สุดโดย ลูกค้าต้องแจ้งข้อมูลที่เราต้องการมาอย่างครบถ้วน

วิธีการตรวจสอบปัญหาที่พบเบื้องต้นด้วยตนเอง

ผู้เรียนไม่เห็น และไม่ได้ยิน ครูผู้สอน (ไม่เห็นฝั่งตรงข้าม)

ให้ดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

 1. ลองให้ผู้เรียน ทำการเปลี่ยนเครื่อง,อุปกรณ์ที่ใช้งาน ว่าสามารถใช้ได้หรือไม่
 2. ลองเปลี่ยน Internet ที่ใช้งาน เช่น WiFi, 3G, 4G  ว่าสามารถใช้ได้หรือไม่
 3. ตรวจสอบการตั้งค่าเฉพาะอื่นๆ , โปรแกรมที่ติดตั้ง หรือแอพพลิเคชั่น บนเครื่อง ที่ขัดต่อการใช้งาน 

หากพบปัญหา กับผู้ใช้มากกว่า 2 ท่านขึ้นไป ด้วยเงื่อนไข อุปกรณ์เดียวกัน หรือ อินเตอร์เน็ต เดียวกัน ให้แจ้งมาที่ Codex เพื่อทำการตรวจสอบ โดยแจ้งรายละเอียด อุปกรณ์ อินเตอร์เน็ต และ อธิบายลักษณะการเกิดปัญหาอย่างละเอียด


เปิดกล้อง หรือ ไมค์ ฝั่งตนเองไม่ได้

ให้ดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

 1. ตรวจสอบการอนุญาต การเข้าถึงกล้อง หรือ ไมค์ บนเว็บไซต์ บน Browser ที่ใช้งาน
 2. ลองให้ผู้เรียน ทำการเปลี่ยนเครื่อง,อุปกรณ์ที่ใช้งาน ว่าสามารถใช้ได้หรือไม่

หากพบปัญหา กับผู้ใช้มากกว่า 2 ท่านขึ้นไป ด้วยเงื่อนไข อุปกรณ์เดียวกัน ให้แจ้งมาที่ Codex เพื่อทำการตรวจสอบ โดยแจ้งรายละเอียด อุปกรณ์ Browser และ อธิบายลักษณะการเกิดปัญหาอย่างละเอียด


ขึ้นเป็น Connection Lost 

ให้ดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

 1. ลองให้ผู้เรียน ทำการเปลี่ยนเครื่อง,อุปกรณ์ที่ใช้งาน ว่าสามารถใช้ได้หรือไม่
 2. ลองเปลี่ยน Internet ที่ใช้งาน เช่น WiFi, 3G, 4G  ว่าสามารถใช้ได้หรือไม่
 3. ตรวจสอบการตั้งค่าเฉพาะอื่นๆ , โปรแกรมที่ติดตั้ง หรือแอพพลิเคชั่น บนเครื่อง ที่ขัดต่อการใช้งาน 

หากพบปัญหา กับผู้ใช้มากกว่า 2 ท่านขึ้นไป ด้วยเงื่อนไข อุปกรณ์เดียวกัน หรือ อินเตอร์เน็ต เดียวกัน ให้แจ้งมาที่ Codex เพื่อทำการตรวจสอบ โดยแจ้งรายละเอียด อุปกรณ์ อินเตอร์เน็ต และ อธิบายลักษณะการเกิดปัญหาอย่างละเอียด


เปิดไมค์ แล้วแต่ฝั่งตรงข้ามไม่ได้ยินเสียง

ให้ดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

 1. ตรวจสอบการอนุญาต การเข้าถึงไมค์ บนเว็บไซต์  บน Browser ที่ใช้งาน
 2. เลือกอุปกรณ์เสียง โดยไปที่ Icon ไมค์ (ในห้องเรียน) และเลือกอุปกรณ์ไมค์ให้ตรงกับการใช้งาน

หากพบปัญหา กับผู้ใช้มากกว่า 2 ท่านขึ้นไป ด้วยเงื่อนไข อุปกรณ์เดียวกัน ให้แจ้งมาที่ Codex เพื่อทำการตรวจสอบ โดยแจ้งรายละเอียด อุปกรณ์ Browser อุปกรณ์ เช่น เชื่อมต่อหูฟัง หรือไม่  และ อธิบายลักษณะการเกิดปัญหาอย่างละเอียด


เปิดกล้องแล้วแต่ฝั่งตรงข้ามไม่เห็น

ให้ดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

 1. ตรวจสอบการอนุญาต การเข้าถึงกล้อง บนเว็บไซต์ บน Browser ที่ใช้งาน
 2. เลือกอุปกรณ์เสียง โดยไปที่ Icon กล้อง (ในห้องเรียน) และเลือกอุปกรณ์กล้องให้ตรงกับการใช้งาน

หากพบปัญหา กับผู้ใช้มากกว่า 2 ท่านขึ้นไป ด้วยเงื่อนไข อุปกรณ์เดียวกัน ให้แจ้งมาที่ Codex เพื่อทำการตรวจสอบ โดยแจ้งรายละเอียด อุปกรณ์ Browser อุปกรณ์ เช่น เชื่อมต่อหูฟัง หรือไม่  และ อธิบายลักษณะการเกิดปัญหาอย่างละเอียด

ไม่อยากพลาด ความรู้ใหม่ๆ กดติดตามเลย!

ต้องการปรึกษา สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเราเลย

โทร 02-114-7246