เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ปัญหา พวกเราฝ่าย IT Support ขอแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับขั้นตอนในการแจ้งปัญหา ดังนี้

 1. วัน เวลา ทำการ ( จันทร์ – ศุกร์ ) เวลา 9.00 – 18.00 น
  • ลูกค้าต้องทำการแจ้งปัญหาที่พบกับทีมงาน ทาง Line@ : @codexlearn เพื่อมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร และป้องกันความผิดพลาดในการสื่อสารที่อาจจะเกิดขึ้น
  • ทีมงานจะทำการประเมินระยะเวลาในการแก้ไข และ ทำการลงเวลาคิวงานสำหรับการแก้ไข และแจ้งให้ลูกค้าทราบ
  • หากเป็นกรณีเร่งด่วน เช่น เว็บไซต์ล่ม, นักเรียนไม่สามารถเข้าดูคอร์สเรียนได้(ลูกค้าต้องทำการตรวจสอบเบื้องต้นกับนักเรียนมาก่อนแล้ว) ทีมงานจะตอบกลับ และ ดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด
 2. นอกเวลา ทำการ ( จันทร์ – ศุกร์ ) เวลา 18.00 – 08.59 น  และ เสาร์ – อาทิตย์
  • ลูกค้าต้องทำการแจ้งปัญหาที่พบกับทีมงาน ทาง Line@ : @codexlearn เพื่อมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร และป้องกันความผิดพลาดในการสื่อสารที่อาจจะเกิดขึ้น
  • หากเป็นกรณีเร่งด่วน เช่น เว็บไซต์ล่ม, นักเรียนไม่สามารถเข้าดูคอร์สเรียนได้ (ลูกค้าต้องทำการตรวจสอบเบื้องต้นกับนักเรียนแล้ว) และ ทีมงานไม่ตอบกลับภายในเวลา 1 ชั่วโมง สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 063 942 2850
  • ทีมงานจะทำการประเมินระยะเวลาในการแก้ไข และ ทำการลงเวลาคิวงานสำหรับการแก้ไข และแจ้งให้ลูกค้าทราบ

เพื่อความสะดวกรวดเร็วแก่ลูกค้าทุกท่าน ทางเราได้รวบรวมวิธีการตรวจสอบปัญหาเบื้องต้น และวิธีการแก้ไข  ด้วยตนเอง หากลูกค้าดำเนินการตามวิธีที่กล่าวมาแล้ว ยังไม่สามารถใช้งานได้ ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหา ผ่านทางไลน์@ ทีมงานจะดำเนินการตรวจสอบให้เร็วที่สุดโดย ลูกค้าต้องแจ้งข้อมูลที่เราต้องการมาอย่างครบถ้วน

วิธีการตรวจสอบปัญหาที่พบเบื้องต้นด้วยตนเอง

 • นักเรียนไม่สามารถล็อกอินได้ ให้ดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้
  • ตรวจสอบภาษาที่ใช้ และ ตัวหนังสือพิมพ์เล็ก พิมพ์ไหญ่ ถูกต้องหรือยัง
  • ล็อกอินกับอุปกรณ์เครื่องอื่นไว้หรือเปล่า
  • การเข้าใช้งานแบบไม่ระบุตัวตน กด คลิก ขวา ที่ Chrome เลือก New incognito window
  • ขอ Username กับ Password ของนักเรียนและลองทำการล็อกอิน หากไม่ได้ ให้ลองดำเนินการเปลี่ยนรหัสจากระบบหลังบ้านให้นักเรียน

หากต้องการแจ้งปัญหากับทีมงาน รบกวนขอข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. Username กับ Password ของนักเรียน
 2. ลองการเข้าใช้งานแบบไม่ระบุตัวตน หรือยัง
 3. ลองเปลี่ยนรหัสผ่านจากหลังบ้านให้หรือยัง

 • นักเรียนไม่สามารถดูวิดีโอได้ ให้ดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้
  • ทดลองใช้งานกับอุปกรณ์อื่นหรือยัง
  • เช็คความเร็วของอินเตอร์เน็ต หากใช้ไวไฟ ให้เปลี่ยนเป็น อินเตอร์เน็ตมือถือ
  • การเข้าใช้งานแบบไม่ระบุตัวตน กด คลิก ขวา ที่ Chrome เลือก New incognito window
  • ขอ Username กับ Password ของนักเรียนและลองทำการล็อกอิน เพื่อตรวจสอบวิดีโอ หากลองแล้วสามารถดูได้ ปัญหาอาจเป็นเพราะความเร็วของอินเตอร์เน็ตของนักเรียน

หากต้องการแจ้งปัญหากับทีมงาน รบกวนขอข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. Username กับ Password ของนักเรียน
 2. ความเร็วอินเตอร์เน็ตของนักเรียน
 3. อุปกรณ์ที่ใช้

 • วัน เวลาเรียนหาย ให้ดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้
  • ตรวจเช็คว่าได้ทำการ อนุมัติ คอร์สเรียนให้นักเรียนหรือยัง
  • หากเป็นคอร์สเรียนที่ได้ทำการอนุมัติแล้ว ให้เช็ค วัน ที่ทำการสั่งซื้อ ว่าครบกำหนดคอร์สเรียนที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยไปที่ ขาย — จัดการคำสั่งซื้อ ขอ Username ค้นหาบัญชีของนักเรียนเพื่อทำการตรวจสอบ
  • ทำการเพิ่มเวลาให้นักเรียน ดูวิธีจากวิดีโอด่านล่าง

หากต้องการแจ้งปัญหากับทีมงาน รบกวนขอข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. Username กับ Password ของนักเรียน
 2. วันเวลาที่ทำการสั่งซื้อ
 3. ชื่อคอร์สเรียน

 • นักเรียน ไม่สามารถทำการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ ให้ดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้
  • ให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านจากระบบหลังบ้านให้นักเรียน
  • ตรวจสอบอีเมล์ ผู้ดูแลระบบ ว่าสามารถ รับ ส่ง เมล์ อัตโนมัติได้หรือไม่ ไปที่ บัญชีผู้ใช้ – ผู้เรียน – ส่งเมล์ต้อนรับอีกครั้ง หากเมล์สามารถส่งออกได้ ปัญหาอาจอยู่ที่นักเรียน
  • หากเมล์ไม่สามารถส่งออกได้ ให้ทำการตรวจสอบ อีเมล์ผู้ดูแลระบบ ตาม วิดีโอสอนการใช้งาน การลงข้อมูลพื้นฐาน – วิดีโอที่ 1 และ 2
  • หากทำตามแล้วไม่ได้ ลูกค้าต้องทำการเปลี่ยนอีเมล์ ผู้ดูแลระบบ
  • เนื่องจากระบบต้องทำการส่ง และ รับเมล์อัตโนมัติ จึงต้องตั้งค่าเมล์ ให้มีความปลอดภัยต่ำ หากตั้งค่าป้องกันหลายชั้น จะไม่สามารถ ส่ง และ รับเมล์อัตโนมัติ ได้

หากต้องการแจ้งปัญหากับทีมงาน รบกวนขอข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. ที่อยู่อีเมล์ และ รหัสผ่านอีเมล์

 • ปุ่ม One click payment ไม่สามารถใช้งานได้  ให้ดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้
  • ตรวจสอบจากระบบหลังบ้าน  เลือกเมนู คอร์สเรียน – เลือกคอร์สเรียน – รูปแบบราคา – เลือกค่าเริ่มต้น (รูปแบบราคาที่ใช้กับ One click payment ) – กด Save
 • พิมพ์ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินไม่ได้ ให้ดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้
  • ตรวจสอบว่าได้ทำการอัพรูปภาพโลโก้ สำหรับ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หรือยัง โดยไปที่ ตกแต่งเว็บไซต์ – ธีมสี – ภาพโลโก้ — โลโก้บนใบแจ้งหนี้ และ ใบเสร็จ — ทำการอัพโหลด
  • รูปภาพที่ทำการอัพโหลด ชื่อไฟล์ ต้องไม่มีภาษาไทย
 • ไม่สามารถรับเมล์แจ้งชำระเงิน หรือส่งออกเมล์ยืนยันการสมัครสมาชิกได้ ให้ดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้
  • ให้ทำการตรวจสอบ อีเมล์ผู้ดูแลระบบ ตาม วิดีโอสอนการใช้งาน การลงข้อมูลพื้นฐาน – วิดีโอที่ 1 และ 2
  • หากทำตามแล้วไม่ได้ ลูกค้าต้องทำการเปลี่ยนอีเมล์ ผู้ดูแลระบบ
  • เนื่องจากระบบต้องทำการส่ง และ รับเมล์อัตโนมัติ จึงต้องตั้งค่าเมล์ ให้มีความปลอดภัยต่ำ หากตั้งค่าป้องกันหลายชั้น จะไม่สามารถ ส่ง และ รับเมล์อัตโนมัติ ได้
  • ไม่สามารถรับเมล์แจ้งชำระเงิน หรือส่งออกเมล์ยืนยันการสมัครสมาชิกได้ ให้ดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้
  • ให้ทำการตรวจสอบ อีเมล์ผู้ดูแลระบบ ตาม วิดีโอสอนการใช้งาน การลงข้อมูลพื้นฐาน – วิดีโอที่ 1 และ 2
  • หากทำตามแล้วไม่ได้ ลูกค้าต้องทำการเปลี่ยนอีเมล์ ผู้ดูแลระบบ
  • เนื่องจากระบบต้องทำการส่ง และ รับเมล์อัตโนมัติ จึงต้องตั้งค่าเมล์ ให้มีความปลอดภัยต่ำ หากตั้งค่าป้องกันหลายชั้น จะไม่สามารถ ส่ง และ รับเมล์อัตโนมัติ ได้

เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด คลิก

ไม่อยากพลาด ความรู้ใหม่ๆ กดติดตามเลย!

ต้องการปรึกษา สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเราเลย

โทร 02-114-7246

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *