อัพโหลดไฟล์วิดีโอแบบเข้ารหัส เป็นการอัพโหลดไฟล์แบบป้องกันการถูกดาวน์โหลด โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ไปยังเมนู สื่อการสอน > วิดีโอ > กดเมนู Create

2. ทำการตั้งชื่อไฟล์วิดีโอ

หลังจากนั้นให้เลือกไปยังแถบ Upload Video Encrypt > Uplooad จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด

3. เมื่อเลือกไฟล์เรียบร้อบแล้ว > กด บันทึก

4. หน้าวิดีโอจะแสดงชื่อสื่อสารสอนที่พึ่งทำการสร้างไว้ การอัพโหลดไฟล์จะใช้เวลาในการอัพโหลด ขึ้นอยู่กับ ขนาดไฟล์และจำนวนความยาวของวิดีโอ


ไม่อยากพลาด ความรู้ใหม่ๆ กดติดตามเลย!

ต้องการปรึกษา สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเราเลย

โทร 02-114-7246