ไปยังหน้าเมนู คอร์สเรียน  > คอร์ส เรียน > เลือกคอร์สที่ต้องการ > ไปยังหน้า โครงสร้างคอร์สเรียน

เพิ่มหัวข้อ > ตั้งชื่อหัวข้อ > บันทึก

เลือกรูปแบบสื่อการสอน วิดีโอ

ตั้งชื่อบทเรียน > บทเรียนตัวอย่างเลือกเป็น ไม่ > ตั้งชื่อวิดีโอ > ใส่ความยาววิดีโอ

เลือกประเภทการอัพโหลด : การอัพโหลดแบบเข้ารหัส > กดปุ่ม อัพโหลด > เลือกวิดีโอที่ต้องการ > บันทึก

เมื่อกดบันทึก และเข้ามาดูอีกครั้ง วิดีโอจะเริ่มทำการเข้ารหัส โดยมี สเตตัส ดังนี้

  • pending กำลังดำเนินการ : กำลังรอคิวการเข้าหัส
  • encoding กำลังเข้ารหัส : กำลังทำการเข้ารหัสวิดีโอ
  • completed เรียบร้อย : วิดีโอเข้ารหัสเรียบร้อยแล้ว นักเรียนจะสามารถดูวิดีโอได้ทันที
  • error ผิดพลาด : วิดีโอเข้ารหัสไม่สำเร็จ

เมื่อเช็คสถานะเรียบร้อยแล้ว ให้กดบันทึก   ผู้สอนสามารถทำการเพิ่มบทเรียนอัพโหลดวิดีโออื่นได้พร้อมๆกัน

เมื่อเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทำการกดบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล


ไม่อยากพลาด ความรู้ใหม่ๆ กดติดตามเลย!

ต้องการปรึกษา สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเราเลย

โทร 02-114-7246